Untitled Document

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จัดกิจกรรมร่วมลดอุบัติภัย ใส่ใจกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย 100% ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่หาลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ ในทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศการคริสต์มาส ในหัวข้อ คริสต์มาสในดินแดนอาเซียน 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่หาลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ ในทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
23 พฤศจิกายน 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 08.00 น. โดยในพิธีมีการกล่าวคำปฏิญาณตน และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
22 พฤศจิกายน 2559
           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
21 พฤศจิกายน 2559
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
18-20 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยมารับบริจาค ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
9 พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรม 999,999 คน "ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 นาที พร้อมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
9 พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
18 ตุลาคม 2559
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนปลูกป่าชายเลน และจัดทำร่างคู่มือการดูแลจิตบำบัดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
10-11 ตุลาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559
   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 15 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โดยจัดพิธีเปิด และปิดในวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และคุณดัสกร ทองเหลา นักฟุตบอลจากทีม เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ต มอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วย
5- 9 กันยายน 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับครูผู้สอน โดยมีคณะครูจากสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
8 กันยายน 2559
        คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการ ช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 7 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งจัดโดยจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
7 กันยายน 2559
         คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย เทศบาลท่าลาน ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าลาน และบริเวณคันคลองชลปทาน หลังสวนเฉลิมพระเกียรติ สะพานชลประทาน 12
26 สิงหาคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร
25 สิงหาคม 2559
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ร่วมพิธีมอบบ้านประชารัฐ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ให้กับ นางลำพึง กลมเกลี้ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (88 พรรษา) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (84 พรรษา) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัทแมททีเรียล เวิลด์ จำกัด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และเทศบาลตำบลดอนพุด ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
4 สิงหาคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
27 กรกฎาคม 2559
         คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีเชิดชุเกียรติองค์กรความร่วมมือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 3" ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ นักศึกษาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในการร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
25 กรกฎาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในการเดินทางนำเทียนไปถวายวิทยาลัยได้รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 % ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
14 กรกฎาคม 2559
               วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
7 กรกฎาคม 2559
        ชมรมธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก คณสงฆ์จังหวัดสระบุรี ในการนี้พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
7 กรกฎาคม 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยคณะวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ตลาดนัดเทคนิคท่าหลวงฯ" เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมการการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายสินค้าของชุมชน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
30 มิถุนายน 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม นำเสนอห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางในงานควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559
      คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ จากนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งดำเนินโครงการโดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 1
30 พฤษภาคม 2559
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
26 พฤษภาคม 2559
     คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงและเข้ารับมอบรถยนต์ Chevlolet รุ่น TRAILBLAZER 2.8 4WD AT จากบริษัท เจนเนอรลั มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณ Marcos Purty (Managing Director) และคุณวันชนะ อูนากูล (General Director of Prodcut Engineering) ณ ศูนย์การผลิตรถยนต์เชฟโรเลต จังหวัดระยอง ในโครงการบริจาครถยนต์ที่ใช้แล้วหลังการทดสอบเพื่อการศึกษา
"Bring Chevy Back to where you belong"
"คืนสู่เหย้า ชาวเชฟวี่" ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIXIT Center) ช่วยภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ช่วยภัยแล้ง) จำนวน 2 ศูนย์คือ ศูนย์บริการตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และศูนย์ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 - 12 มิถุนายน 2559 (เสาร์-อาทิตย์)
21 พฤษภาคม 2559 - 12 มิถุนายน 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
13 พฤษภาคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
12-13 พฤษภาคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
       คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะพนักงาน SCG KCL ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม (SCG Model School) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการ อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
11เมษายน 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
24 มีนาคม 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
10 มีนาคม 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2558 (English Day Camp Get Ready to ASEAN 2015 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
7 มีนาคม 2559