Untitled Document

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ บริษัทศรีสวัสดิ์ เพาวเวอร์ 1982 จำกัด ได้มอบรถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่า 142,592.53 บาทให้กับ แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 26 ธันวาคม 2556
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556              25 ธันวาคม 2556 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 จากคณะอนุกรรมการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556  16 ธันวาคม 2556 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อเปิดธนาคารโรงเรียน สาขาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธี โดยผู้ลงนามความร่วมมือฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และนายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนฝ่ายธนาคารออมสิน โดยนายสุรศักดิ์  นิพัทธ์โยธิน  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสระบุรี และนางสุภัคธนันท์  สุขีศิลป์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ ในการนี้ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการธนาคารโรงเรียนเป็นเงิน 113,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 10 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท             11 ธันวาคม 2556
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นำโดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 4 ธันวาคม 2556
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร  ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม       24 พฤศจิกายน 2556
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ต่อไป โดยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 6 ผลงาน 20-22 พฤศจิกายน 2556
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด และชาไข่มุก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรม To Be Number One จัดโครงการแอโรบิคแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 22 สิงหาคม 2556
        ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลท่าลาน นำโดยนายกิตติพัฒน์   แสงประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าลาน ได้ทำพิธีมอบชุดกีฬาสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ครั้งที่  8  “บางแสนเกมส์”  ระหว่างวันที่ 20 – 26  สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดชลบุรี ให้กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบ 20 - 26 สิงหาคม 2556
           วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้จัดโครงการปล่อยปลาวันแม่ ณ คลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณเชิงสะพานชลประทาน 12 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีด้วย 9 สิงหาคม 2556
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับรางวัลคือ
       - วอลเล่ย์บอลชาย            ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - บาสเก็ตบอลชาย           ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ฟุตซอลชาย                  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - มวยสากลสมัครเล่น      ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - กรีฑา 200 ม. (หญิง)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - กรีฑา 400 ม. (หญิง)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - กรีฑา 800 ม. (หญิง)   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       ซึ่งนักกีฬา วอลเล่ยบอลชาย บาสเก็ตบอลชาย และนักกรีฑา จะได้เป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ครั้งที่  8  “บางแสนเกมส์”  ระหว่างวันที่ 20 – 26  สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดชลบุรี ต่อไป
15-21 กรกฎาคม 2556
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางขวัญ  ตำบลบ้านครัว  อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา 19 กรกฎาคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 26 มิถุนายน 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 13 มิถุนายน 2556
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายวรชัย  ลิขิตายน รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556  
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวัน 26 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี      
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 8-9 พฤษภาคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัทมากอตโต จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ บริษัท มากอตโต จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้สอดคล้องและรองรับต่อความต้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา 28 มีนาคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร  ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 15 มีนาคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 23 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย   ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธ 21 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย   ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธี  
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2553-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ และทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ วรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มวิชาพาณิชยการ ประกอบด้วย แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการขาย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้จัดงาน Business Fun Fair เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ วรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 4 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  จัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด 22-25 มกราคม 2556
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่  19 - 21 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือ พงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 19 - 21 มกราคม 2556
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2556 ณ หอประชุม อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ 16 มกราคม 2556