Untitled Document
| หน้าหลัก | คุณธรรมอัตลักษณ์ |ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ | mou | โครงงานคุณธรรม 2561 | โครงงานคุณธรรม 2562 |
 
โครงงานคุณธรรมปีการศึกษา 2562
ลำดับ ชื่อโครงงานคุณธรรม ประเภทโครงงานคุณธรรม คุณธรรมเป้าหมาย แผนก/งาน เอกสารโครงงาน วิดีโอ/ภาพถ่าย
1 โครงงาน ชิดโว้ยเฮ้ย นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาการตลาด
2 โครงงานไม้กวาด ไม้ถู พร้อมใช้จากใจ IT นักศึกษา จิตอาสา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงงานวัยใสวินัยเกินร้อย นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4 โครงงาน สลน.(สร้างเสริมลักษณะนิสัย) นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาช่างยนต์
5 โครงงานเก็บนิด เก็บน้อยวันละหน่อยก็ดี นักศึกษา จิตอาสา สาขาวิชาการบัญชี
6 โครงงานเก็บคืนที่พี่จะไหวไหม Collect tools นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7 โครงงาน Assembly Point ผู้บริหาร ความมีวินัย ฝ่ายบริหาร
8 โครงงานครูสามัญฯ ทั้งหมดแถวตรง ครู ความมีวินัย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
9 โครงงานแบบอย่างที่ดี มีค่าเป็นไหน ๆ เจ้าหน้าที่ ความมีวินัย เจ้าหน้าที่
10 โครงงาน ถูกใจ ให้เลย นักศึกษา จิตอาสา อวท.  
11 เก็บ Chair Take care คอมหน่อย นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 โครงงาน Set Phone นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 โครงงานชิดขวาดิคร๊าบบบ นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงงาน Chair chidd! chidd! นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
15 โครงงานห้องเรียนน่าอยู่ หนู ๆ สุขใจ นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
16 โครงงาน Bin Go Bin ถ้าจะ Go ก็เก็บก่อน! นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  
17 โครงงานห้องเรียนน่าอยู่ หนูอยากเรียน นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
18 โครงงาน Clean Everyday นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19 โครงงาน Phone ได้ Phone ดี Phone ให้ถูกที่ ถูกเวลานะครับ นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
20 โครงงานขยะมันเฟี้ยวต้องเจอคนเปรี้ยวๆ อย่างพี่ นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
21 โครงงาน ปิดให้ติด (ติดเป็นนิสัย) นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต