banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
Untitled Document
.:: เมนูหลัก ::.
  หน้าหลักศูนย์บ่มเพาะ
  โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ
  รูปแบบการบ่มเพาะ
  สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
  กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
  ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา

.:: ธุรกิจ::.

  ธุรกิจคอฟฟี่คอร์นเนอร์
  ธุรกิจเครปญี่ปุ่น

  ธุรกิจป๊อปคอร์น
  ธุรกิจ Thaluang carcare & Service

  ธุรกิจ เบเกอรี่คุกกี้

  ธุรกิจ TTC เบอร์เกอร์
  ธุรกิจ บ้านปังปิ้ง
  ธุรกิจ ย่างแซ่บ

ประกาศแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก

1. ธุรกิจ TTC เบอร์เกอร์ งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 35,000 บาท
2. ธุรกิจ บ้านปังปิ้ง งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 13,000 บาท
3. ธุรกิจ ย่างแซ่บ งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 4,000 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

1. แผนธุรกิจ TTC. เบอร์เกอร์
2. แผนธุรกิจ บ้านปังปิ้ง
3. แผนธุรกิจ ย่างแซบ

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


การประชุมวางแผนงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2563

 


ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

1.แผนธุรกิจ “บราวนี่(หลากหลายหน้า)
2.แผนธุรกิจ “TTC.W.S Perfume (น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี)

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ     

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


    

          คณะครูและนักศึกษาที่ดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจเพื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าลาน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนามคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา


 

          คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการจัดทำแผนธุรกิจ ณ ร้าน C&M Cafe & Bistro ในปีการศึกษา 2561


นายพีระพงษ์ ประมูล จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ประกอบธุรกิจ ขายสลัด สลัดโรว สเต็ก ยำขนมจีน บริการส่งถึงที่บ้านหรือที่ทำงานได้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5/7 หมู่ 6 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561


1. แผนธุรกิจ "เบเกอร์รี่คุกกี้"
2. แผนธุรกิจ "ยูนิป๊อบคอร์น"
3. แผนธุรกิจ "Techno com service"

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ


   

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  25 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


    

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


   

           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com