ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำเทคโนโลยี>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
Untitled Document
.:: เมนูหลัก ::.
  หน้าหลักศูนย์บ่มเพาะ
  โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ
  รูปแบบการบ่มเพาะ
  สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
  กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
  ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา

.:: ธุรกิจ::.

  ธุรกิจ TTC เบอร์เกอร์ & กร๊อบกรอบ
  ธุรกิจ แซนวิชหว๊านหวาน
  ธุรกิจป๊อปคอร์น
  ธุรกิจผักหวานนมสด (STEVIA) & สามสหาย By Acc
  ธุรกิจคอฟฟี่คอร์นเนอร์
  ธุรกิจเครปญี่ปุ่น

  ธุรกิจ เบเกอรี่
  ธุรกิจ ขนมปังปิ้ง

Untitled Document
 

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับผลการประเมินผ่านระดับ 3 ดาว

เอกสารผลการประเมิน


การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้านสเต็กสวนน้ำใส
วันที่ 6 กันยายน 2565

   


ประกาศแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565

1. แผนธุรกิจผักหวานนมสด (STEVIA) & สามสหาย By Acc

ได้งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4,480 บาท

2. แผนธุรกิจ แซนวิชหว๊านหวาน
ได้งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 12,000 บาท
3. แผนธุรกิจ TTC เบอร์เกอร์ & สลัดกร๊อบกรอบ
ได้งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 8,000 บาท
คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

1. ธุรกิจ หญ้าหวานผักหวานนมสด
2. ธุรกิจ แซนวิชหว๊านหวาน
3. ธุรกิจ TTC. เบอร์เกอร์ & สบัดกร๊อบกรอบ
4. ธุรกิจสารพัดไข่เจียว
5. ธุรกิจป๊อปคอร์น Shak

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย


การอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565

  


 
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้านบ้านป๋า คาเฟ่
วันที่ 3 กันยายน 2564

   


การอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

 


ประกาศแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

1. ผักหวานนมสด

งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 7,000 บาท

2. TTC. เบอร์เกอร์ & กร็อบกรอบ งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 6,500 บาท
 
คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

1. ผักหวานนมสด

ได้รับการประเมินร้อยละ 88

2. TTC. เบอร์เกอร์ & กร็อบกรอบ ได้รับการประเมินร้อยละ 84
 
คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ระดับจังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับผลการประเมินผ่านระดับ 3 ดาว

เอกสารประกาศ


ประกาศแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก

1. ธุรกิจ TTC เบอร์เกอร์ งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 35,000 บาท
2. ธุรกิจ บ้านปังปิ้ง งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 13,000 บาท
3. ธุรกิจ ย่างแซ่บ งบประมาณในการดำเนินธุรกิจ 4,000 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

1. แผนธุรกิจ TTC. เบอร์เกอร์
2. แผนธุรกิจ บ้านปังปิ้ง
3. แผนธุรกิจ ย่างแซบ

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


การประชุมวางแผนงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2563

 


ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

1.แผนธุรกิจ “บราวนี่(หลากหลายหน้า)
2.แผนธุรกิจ “TTC.W.S Perfume (น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี)

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ     

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


    

          คณะครูและนักศึกษาที่ดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจเพื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าลาน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนามคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา


 

          คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการจัดทำแผนธุรกิจ ณ ร้าน C&M Cafe & Bistro ในปีการศึกษา 2561


นายพีระพงษ์ ประมูล จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ประกอบธุรกิจ ขายสลัด สลัดโรว สเต็ก ยำขนมจีน บริการส่งถึงที่บ้านหรือที่ทำงานได้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5/7 หมู่ 6 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561


1. แผนธุรกิจ "เบเกอร์รี่คุกกี้"
2. แผนธุรกิจ "ยูนิป๊อบคอร์น"
3. แผนธุรกิจ "Techno com service"

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ


   

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  25 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


    

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


   

           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com