เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
แผนการเรียนการสอน แผนกช่างโลหะการ
แผนการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนการสอน
ปวช.
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง

ปวส.
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ต่างสาขา ระบบทวิภาคี)


แผนกโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270