เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์


 
ติดต่อเรา

คณะครูแผนกวิชาโลหะการ

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
อ.นันทวุฒิ ภู้มณี 089-9005436
อ.มงคล เถื่อนฤาชัย 086-2763874
อ.ชรินทร์ ชิตตันสกุล 081-2920378
อ.สันติ์ หาญอาษา 080-0190185

 

 

 

 


 

 

 

  

แผนกโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270