เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
นายนันทวุฒิ ภู้มณี

ครู คศ.2

ชำนาญการ

หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ

นายมงคล เถื่อนฤาชัย

ครูผู้ช่วย

ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ


นายชรินทร์ ชิตตันสกุล

พนักงานราชการ (ครู)

ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ

นายสันติ์ หาญอาษา

พนักงานราชการ (ครู)

ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ

แผนกโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270