|
                                  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ผลงานนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ผลงานนักเรียนนักศึกษา

 

>>อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล<<

 

หัวหน้าแผนเทคนิคการผลิต
อ.นายดำรง สัพโส
 กรมอุตุนิยมวิทยาภาคกลาง
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
<<|| วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ||>>
www. tl.ac.th   โทร : 0-3628-1295 , 0-3633-1004