เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

คณะครูแผนกวิชาโลหะการ

ครูโรมรัน ลาดเหลา 081-8514308
ครูรัตนชัย กองวงศ์ 081-9467830
ครูณรงค์ องอาจ 087-2373501
ครูสุพิชชา กันทะพันธุ์ 087-7287712

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ