เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โดยจัดพิธีเปิด และปิดในวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และคุณดัสกร ทองเหลา นักฟุตบอลจากทีม เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ต มอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วย

___________________________________________________________

 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับครูผู้สอน โดยมีคณะครูจากสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

___________________________________________________________

ปรัชญา

สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

____________________________________________________

คติพจน์

วินัย คือ ปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ

_____________________________________________________

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยประสานทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนมุ่งมั่นให้นักเรียนใผ่รู้ ใผ่เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างเทคโนโลยี สามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสร้างเยาวชน ทีดีมั คุณภาพออกสู่
สังคมเพื่อพัฒณาประเทศให้เจริญ

___________________________________________________________