เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 

ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวน : นักศีกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เข้าร่วมทำพิธิทำบุญตักบาตรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและ Big Cleanning Day ภายในวิทยาลัยอีกด้วย

ทรงพระเจริญ