เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

แผนผังวิทยาลัย

 

รหัส
สถานที่
1
อาคาร 1 (ห้องสมุด,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Central Lab),งานแนะแนว, งานพยาบาล, งานเอกสารการพิมพ์
2
อาคาร 2 (งานพัสดุ, คณะวิชาสามัญสัมพันธ์และพื้นฐาน, ห้องเรียนทฤษฎี)
3
อาคาร 3 หรือตึก ATC (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4
อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร, หอประชุม)
5
อาคารช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม)
6
อาคารจอดรถส่วนกลาง (งานอาคารสถานที่,อาคารจอดรถส่วนกลาง)
7
อาคาร 7 (อาคารอำนวยการ, คณะวิชาบริหารธุรกิจ, คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องเรียนทฤษฎี)
A
บ้านพักครู (บ้านเดี่ยว)
B
บ้านพักครู (ตึกแถว)
C
บ้านพักครู (แฟล็ต)
D
บ้านพักเจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ นักการ
E
สนามบาสเก็ตบอล
F
สนามเทนนิส
G
ป้อมยาม
H
องค์พระวิษณุกรรม
I
เสาธง
J
ป้ายประชาสัมพันธ์
K
ที่จอดรถยนต์
L
อาคารงานการค้า
M
สหการวิทยาลัย
N
สาขาวิชาโลหะการ

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ