เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

ติดต่อเรา

 

 

ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ
นายปรีชา ทิมทอง 084-7758676
ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น 089-7448393
นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน 089-0774890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ