บรรยากาศสอบ V-NET ปีการศึกษา 2554

DSC_0643
DSC_0643
DSC_0644
DSC_0644
DSC_0645
DSC_0645
DSC_0646
DSC_0646
DSC_0663
DSC_0663
DSC_0664
DSC_0664
DSC_0668
DSC_0668
DSC_0670
DSC_0670
DSCF7033
DSCF7033
DSCF7034
DSCF7034
DSCF7036
DSCF7036
DSCF7037
DSCF7037
DSCF7053
DSCF7053
DSCF7063
DSCF7063
DSCF7084
DSCF7084
DSCF7087
DSCF7087