งานวัดผลและประเมินผล  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระเบียบข้อปฏิบัติ

 หลักสูตร/แผนการเรียน
     - ปวช.
   
 - ปวส.
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
      - ปวช.
      - ปวส

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวัดผล

  ใบวผ.4 คุณธรรม จริยธรรม (ปวช)
  ใบวผ.5
  ใบวผ.6 โอนผลการเรียน
  ใบวผ.7 แจ้งเวลาเรียนคาดว่าต่ำกว่า 80%
  ใบวผ.8 แจ้งเวลาเรียนต่ำกว่า 80%
  ใบวผ.9 ผลการแก้ มส.
 
ใบวผ.10 ผลการสอบแก้ 0
  ใบวผ.11 ผลการประเมินกิจกรรม
  ใบวผ.12 ประเมินผลการเรียน ฤดูร้อน
  ใบวผ.13 ประเมินผลการเรียน(เพิ่ม)
 บันทึกแก้ไขเกรด 

ข่าว/ประกาศ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  บรรยากาศตรวจข้อสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1  ประจำปีการศึกษา 2557

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1ประจำปีการศึกษา 2557 ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2557การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net)ประจำปีการศึกษา 2556บรรยากาศโครงการติวเตอร์แนวข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-net)ประจำปีการศึกษา 2556


บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net)2556

นาฬิกา