แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ
  หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
พันธกิจ/นโยบาย
กิจกรรม
 
 
  หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร
ปรัชญา,คติพจน์
เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
ตราวิทยาลัย
พันธกิจ,นโยบาย 
บุคลากร
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนผังวิทยาลัย
แผนที่การเดินทาง 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 
  แผนกสามัญสัมพันธ์
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
แผนกโลหะการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
คณะบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุร
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จะจัดกิจกรรม วันฮาโลวีน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา และ คุณครู บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะค่ะ ^^

 
 

 

 
 
   
 
 
 
 

นางณัฐสุกานดา ศิริแจ่ม
หัวหน้าแผนก