รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2556
 
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 25-ม.ค.-56 7440-001-0001/562-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง  บ.58/56 ประกัน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         25,000.00            25,000.00
2 29-ม.ค.-56 7440-001-0001/562-002 คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง บ.64/56 วิจัย บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         26,500.00            26,500.00
3 27-ส.ค.-56 7440-001-0001/562-003-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ บ.121/56 วิทยบริการ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 3 ชุด         25,000.00            75,000.00
4 29-ม.ค.-56 7440-010-0001/562-001 เครื่องปริ้นเตอร์ บ.64/56 วิจัย บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         18,500.00            18,500.00
5 30-ม.ค.-56 7440-010-0001/562-002 เครื่องปริ้นเตอร์ HP เลเซอร์เจ็ท P1566 บ.65/56 การเงิน ร้านนานาภัณฑ์ 1 เครื่อง         13,500.00            13,500.00
6 8-ม.ค.-56 7110-007-0001/562-001-004 โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมเก้าอี้ฐานล้อ 5 แฉก บ.47/56 สามัญ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 4 ชุด           5,300.00            21,200.00
7 25-ม.ค.-56 7110-007-0001/562-005-006 โต๊ะปฏิบัติงาน  บ.58/56 ประกัน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 ชุด           6,000.00            12,000.00
8 9-ม.ค.-56 4120-001-0001/562-001-002 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU บ.63/56 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         48,000.00            96,000.00
9 11-ม.ค.-56 6730-002-0001/562-001 จอภาพแบบมอเตอร์ไฟ้ฟ้า ยี่ห้อ RAZR MOTERIZED EMW - V150 บ.40/56 สื่อการเรียนการสอน หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 จอ         25,000.00            25,000.00
10 25-ม.ค.-56 7440-008-0001/562-001 เครื่องสแกนเอกสาร บ.58/56 ประกัน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         10,000.00            10,000.00
11 11-ธ.ค.-55 6710-004-0001/563-001-002 วิดีโอโปรเจคเตอร์ Acer P1223 เงินบริจาค4/56 สื่อการเรียนการสอน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         29,875.00            59,750.00
12 11-ม.ค.-56 6710-004-0001/562-003 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น P1223 บ.40/56 สื่อการเรียนการสอน หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 เครื่อง         25,000.00            25,000.00
13 11-ม.ค.-56 5965-001-0001/562-001 ชุดไมค์ลอย ยี่ห้อ SHURE รุ่น SVX288/PG58-R25 บ.40/56 สื่อการเรียนการสอน หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 ชุด         15,000.00            15,000.00
14 11-ม.ค.-56 6145-010-0001/562-001 สายมัลติคอร์ ยี่ห้อ LOADSTONE 161N+4OUT ยาว 30 เมตร บ.40/56 สื่อการเรียนการสอน หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 ม้วน         12,000.00            12,000.00
15 24-ม.ค.-56 5826-017-0001/562-001-005 วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-V80 บ.56/56 ประชาสัมพันธ์ หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 5 เครื่อง           8,450.00            42,250.00
16 24-ม.ค.-56 7125-002-0001/562-001-003 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร บ.48/56 ทวิภาคี บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 3 ตู้           8,679.00            26,037.00
17 24-ม.ค.-56 7125-002-0002/562-004 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก บ.48/56 ทวิภาคี บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ตู้           6,369.00              6,369.00
18 25-ม.ค.-56 7125-002-0003/562-005-010 ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร  บ.58/56 ประกัน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 6 ตู้           6,500.00            39,000.00
19 28-ม.ค.-56 3750-002-0001/562-001-003 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ยี่ห้อ HONDA บ.57/56 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 3 เครื่อง         15,500.00            46,500.00
20 23-เม.ย.-56 3750-002-0002/562-004-005 รถเข็นตัดหญ้า บ.87/56 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         21,000.00            42,000.00
21 28-ม.ค.-56 5815-001-0001/562-001 เครื่องโทรสาร Panasonic รุ่น KX-MB2025CX บ.66/56 ประชาสัมพันธ์ ร้านนานาภัณฑ์ 1 เครื่อง         14,500.00            14,500.00
22 5-ก.พ.-56 3416-001-0001/561-001-002 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ งบลงทุน1/56 เทคนิคอุตฯ+ บจ. กรุงเทพวิบูลภัณฑ์ 2 เครื่อง       237,540.00          475,080.00
      ยี่ห้อ RENBEN รุ่น 360x1000   เทคนิคการผลิต          
23 5-ก.พ.-56 3417-001-0001/561-001 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ CY  งบลงทุน1/56 เทคนิคอุตสาหกรรม บจ. กรุงเทพวิบูลภัณฑ์ 1 เครื่อง       442,445.00          442,445.00
      รุ่น CY-3E              
24 24-มิ.ย.-56 3431-003-0001/562-001 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Longwell MMA-150 ระบบอินเวอร์เตอร์ บ.98/56 เทคนิคการผลิต หจก.แอลเคบีพี 2009 1 เครื่อง         11,000.00            11,000.00
25 2-ก.ย.-56 3405-001-0001/562-001 เครื่องเลื่อยกลขนาดใบเลื่อย 14 นิ้ว พร้อมระบบน้ำหล่อเย็น บ.118/56 ช่างเชื่อมโลหะ หจก.แอลเคบีพี 2009 1 เครื่อง         24,500.00            24,500.00
                     
                     
                     
       ยอดยกไป           
 
     1,604,131.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2556  
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
       ยอดยกมา                   1,604,131.00
26 11-ก.ย.-56 2340-003-0001/563-001 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125-i บริจาค ยานยนต์ หจก.บุญสนองยานยนต์ 1 คัน         46,500.00            46,500.00
27 30-ก.ย.-56 2340-003-0001/563-002 รถจักรยานยนต์ Honda สีเทา เลขทะเบียน พช.ขธว-489 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 8,244                    8,244
28 30-ก.ย.-56 2340-003-0001/563-003 รถจักรยานยนต์ Honda สีดำ เลขทะเบียน นว.ขธก-542 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 9,328                    9,328
29 30-ก.ย.-56 2340-003-0001/563-004 รถจักรยานยนต์ Honda สีดำ เลขทะเบียน สบ.ขคฉ-381 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน               10,147                  10,147
30 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-005 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีแดง เลขทะเบียน พจ.กลธ-330 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 6,098                    6,098
31 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-006 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีแดง เลขทะเบียน นว.ขพธ-258 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน               10,619                  10,619
32 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-007 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีส้ม เลขทะเบียน นว.ขนร-362 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน               11,340                  11,340
33 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-008 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีน้ำเงิน เลขทะเบียน สร.ขคค-579 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 9,040                    9,040
34 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-009 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีขาว เลขทะเบียน สพ.ขจต-52 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 8,501                    8,501
35 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-010 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีม่วง เลขทะเบียน ลบ.กษต-281 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 9,770                    9,770
36 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-011 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีน้ำเงิน เลขทะเบียน อย.กลล-157 บริจาค ยานยนต์ บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 1 คัน                 7,330                    7,330
37 30-ก.ย.-56 2340-003-0002/563-012 รถจักรยานยนต์ Yamaha สีเทา เลขทะเบียน PA-551137 บริจาค ยานยนต์ บจ.เงินสดทันใจ 1 คัน               49,121                  49,121
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                         1,790,169
           
  รวม  37  รายการ                                                                                                            1,790,169