รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2555
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 5 ม.ค 55 7440-001-0001/552-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ACER M4610G บ.35/55 ทะเบียน บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 1 เครื่อง            25,000.00         25,000.00
2 20 ก.พ 55 7440-001-0001/552-002-011 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมโต๊ะเก้าอี้ บ.40/55 วิทยบริการ บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 10 เครื่อง            25,000.00       250,000.00
3 28 ก.พ 55 7440-010-0001/552-001 Printer Colour Laser Jet HP CP2025dn พร้อมหมึกพิมพ์ บ.56/55 วางแผน บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 1 เครื่อง            43,000.00         43,000.00
4 6 ก.ค 55 7105-014-0001/553-001 ชุดโซฟารับแขก บริจาค ยานยนต์ หจก. ศรีศุกร์ การช่าง 1 ชุด            10,000.00         10,000.00
5 6 ธ.ค 54 7195-004-0001/552-001-002 เคาเตอร์สำนักงานขนาด 180x80x90 ซม. บ.13/55 ทะเบียน บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 2 ตัว            16,000.00         32,000.00
6 6 ธ.ค 54 4120-001-0001/552-001-002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู บ.9/55 อาคาร บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 2 เครื่อง            31,000.00         62,000.00
7 14 ธ.ค 54 4120-001-0002/552-003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู บ.10/55 ศูนย์ข้อมูล บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 1 เครื่อง            42,500.00         42,500.00
8 8 พ.ค 55 4120-001-0002/552-004-005 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง บ.75/55 สามัญ บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 2 เครื่อง            48,500.00         97,000.00
9 22 ส.ค 55 4120-001-0003/552-006-007 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง บ.126/55 ยานยนต์ บจ. แวป คอร์ปอเรชั่น 2 เครื่อง            33,200.00         66,400.00
10 6 ธ.ค 54 5895-007-0001/552-001 Switch Hub Desktop 24 Port 10/100 Mbps D-Link บ.8/55 ทะเบียน บจ. สระบุรี ไอที เฮาส์ 1 ชุด               5,900.00            5,900.00
11 5 ก.ย 55 6720-008-0001/552-001 เครื่องบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด 16 ช่อง AVTECH MDR759 บ.131/55 ปกครอง TAKE IT SOLUTION 1 เครื่อง            35,500.00         35,500.00
12 6 ก.ค 55 5821-005-0001/553-001 ทีวี LCD ยี่ห้อ JVC ขนาด 32 นิ้ว บริจาค ยานยนต์ หจก. ศรีศุกร์ การช่าง 1 เครื่อง            16,000.00         16,000.00
13 23 ส.ค 55 5821-005-0002/551-002-003 เครื่องรับโทรทัศน์ Plasma TV 42 นิ้ว เรียนฟรี295/55 กิจกรรม บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง            20,000.00         40,000.00
14 11 ก.ค 55 3416-001-0001/551-001-002 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. งปม.[1] การผลิต   2 เครื่อง          294,800.00       589,600.00
15 11 มิ.ย 55 6625-002-0001 สอศ.6/541 ชุดห้องปฏิบัติการทดลองเครื่องกลไฟฟ้า งปม.[2] ไฟฟ้า   1 ชุด       3,097,600.00    3,097,600.00
16 8 ส.ค 55 3446-001-0001/551-001 ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการสาขางานตีเหล็กและงานชุบ งปม.[3] เชื่อมโลหะ   1 ชุด          315,000.00       315,000.00
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 4,727,500.00
 
รวม  16  รายการ                                                                                            4,727,500  

[1]
- ส่วนกลางจัดซื้อเอง
- วิทยาลัยตรวจรับ
- ของอยู่ที่วิทยาลัย
[2]
- ส่วนกลางจัดซื้อเอง
- วิทยาลัยตรวจรับ
- ของอยู่ที่วิทยาลัย
[3]
- ส่วนกลางจัดซื้อเอง
- วิทยาลัยตรวจรับ
- ของอยู่ที่วิทยาลัย